Menu strony

1% Podatku dla
OSP Turaszówka

POMAGAJĄC STRAŻAKOM OCHOTNIKOM - POMAGASZ SOBIE

czytaj więcej

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2014 ROK

 
Dnia 07.02.2015 roku w naszej jednostce o godzinie 17:00 odbyło się zebranie sprawozdawcze
jednostki za 2014 rok.
 
Na początku prezes jednostki dh Stanisław Buczyński przywitał wszystkich zaproszonych gości
oraz druhny i druhów, którzy przybyli na zebranie. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Jan Blicharczyk.
 
W trakcie zebrania zaprezentowane zostały następujące sprawozdania i plany:
 
- Sprawozdanie z działalności za 2014 rok
- Sprawozdanie finansowe jednostki za 2014 rok wraz z planem finansowym na 2015 rok.
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej
- Plan działalności na 2015 rok
 
Po przedstawieniu w/w sprawozdań i planów głos zabrali zgromadzeni goście, którzy chwalili działania jednostki oraz wypowiadali wiele miłych i ciepłych słów w stronę strażaków, życząc również przy tej okazji wszystkiego co najlepsze.
 
Po zakończeniu części oficjalnej zebrania wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego odbyło się wiele dyskusji na temat jednostki oraz tego jak jeszcze można usprawnić jej działalność w najbliższych latach.
 

 

Copyright by www.ospturaszowka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.