Menu strony

1% Podatku dla
OSP Turaszówka

POMAGAJĄC STRAŻAKOM OCHOTNIKOM - POMAGASZ SOBIE

czytaj więcej

1% PODATKU DLA OSP TURASZÓWKA

 
APELUJEMY
-  do społeczeństwa

-  do strażaków ochotników i zawodowych

-  do członków ich rodzin i znajomych

-  do sympatyków i przyjaciół polskich strażaków

-  do kierownictw firm, zakładów i instytucji

o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej.  Kierują się szczytnymi  ideałami  służenia ludziom i niesienia pomocy  poszkodowanym.

Cywilizacja  niesie coraz  więcej zagrożeń, a   pokonanie ich wymaga coraz wyższych  umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt  ratowniczy.

Pomagając  strażakom  ochotnikom - pomagasz  sobie !

 

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2014 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
    UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
  2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np.  OSP Krosno - Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Rzeszowska 28.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2015 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2015 roku zbiorczą informację o:

  1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
  2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,
  3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,
    - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2014 – 2015 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

Jak wypełnić wniosek ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%,

 
Copyright by www.ospturaszowka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.