Menu strony

1% Podatku dla
OSP Turaszówka

POMAGAJĄC STRAŻAKOM OCHOTNIKOM - POMAGASZ SOBIE

czytaj więcej

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY


Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy


INFORMACJE OGÓLNE


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia i mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje i straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno prawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych.
Struktura Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest trójpoziomowa i wynika z podziału administracyjnego państwa:

 • powiatowym,
 • wojewódzkim,
 • krajowym.

 

KSRG NA TRENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
 

Na terenie powiatu krośnieńskiego w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym oprócz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, działa w chwili obecnej 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednostki te zostały wybrane spośród wielu innych, gdyż ich wyposażenie, baza lokalowa, wyszkolenie czynnych członków, spełniały wymogi postawione przez Komendanta Głównego PSP.
Można powiedzieć, że jednostki te należą do najlepszych w naszym terenie i bardzo często (częściej niż pozostałe jednostki OSP) biorą udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, nie tylko w swoich gminach, ale i na terenie całego powiatu krośnieńskiego.
Jednostki OSP włączone do KSRG są utrzymywane przez właściwych wójtów czy burmistrzów i znajdują się pod bieżącym nadzorem szkoleniowym i operacyjno - technicznym Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. Współpraca pomiędzy tymi jednostkami a PSP zaowocowała, wzrostem ilości i jakości wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i prawidłowości prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.
 

 

WYKAZ JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG:

 1. OSP Szczepańcowa,
 2. OSP Posada Dolna,
 3. OSP Bratkówka,
 4. OSP Dukla,
 5. OSP Iwonicz Zdrój,
 6. OSP Iskrzynia,
 7. OSP Korczyna,
 8. OSP Krościenko Wyżne,
 9. OSP Miejsce Piastowe,
 10. OSP Odrzykoń,
 11. OSP Rogi,
 12. OSP Rymanów,
 13. OSP Iwonicz,
 14. OSP Żarnowiec,
 15. OSP Turaszówka,

  włączone do KSRG w 2005 r:
 16.  OSP Równe,
 17.  OSP Pustyny
  włączone do KSRG w 2009 r.
 18.  OSP Kobylany
 19.  OSP Kombornia

 

Copyright by www.ospturaszowka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.